پیام تبریک مدیریت شهری رامشیر بمناسبت عیدسعیدفطر

167 بازدید
2 اردیبهشت 1402
03:23

اللهم اهل الکبریا،والعظمه واهل الجود والجبروت

الهی؛ ای عظمت بی پایان وای دارنده هردوجهان؛ای ذات بی مثال سخاوت؛ ای کمال بیزوال قدرت! ای بخشنده ترینی که معنای بخششی! وای آمرزنده ای که پدیدآورنده تقوایی! ، اسئلک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، عیدسعیدفطرتجلی خداخواهی وجشن دوری ازمعصیت واوج امیدواری به مغفرت ورحمت الهی است دراین عیدبندگی وعبودیت ،از اوکه اهل بزرگی وعظمت وشایسته بخشش وقدرت وسلطنت و عفو ورحمت است برای مردم این دیارطلب خیرداریم* عیدسعیدفطررابه مردم عزیزوهمشهریان گرامی تبریک وتهنیت عرض نموده وازدرگاه ایزدمنان، حفظ معنویت درتمامی ایام سال واستفاده از دستاوردهای معنوی این ماه پرخیر و برکت رامسئلت داریم ،

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامشیر