مهندس مجیدی سرپرست شهرداری رامشیر: نهضت آسفالت مطالبه جدی مردم است

141 بازدید
26 اردیبهشت 1402
08:28

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمهندس مجیدی به همراه آقای حسین کردزنگنه رئیس شورای اسلامی شهردرجریان بازدیدازپروژه های آسفالت معابر با اشاره به تاثیرمستقیم خواسته های شهروندان درمناطق مختلف شهردراجرای نهضت آسفالت گفت: امروزه دراکثرشهرهای بزرگ، انجام پروژه های مختلف براساس خواست ونظرمردم صورت می گیردو با افتخار می گویم که این پروژه بزرگ شهری براساس نظرسنجی مستقیم ازشهروندان،برنامه ریزی واجراگردیده است، مدیریت شهری رامشیرادامه داد:با تخصیص اعتبارجدیدازسوی شورای محترم شهربرای آسفالت ولکه گیری ،جدولگذاری،پیاده روسازی، خشکه چینی وکفپوش گذاری درسال جاری تحولی نو درشهررامشیر اتفاق خواهدافتاد،

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامشیر