معظل بزرگ ورود کامیونهای سنگین به شهر وتخریب آسفالت به روایت تصویر

136 بازدید
26 خرداد 1402
05:16