بازدید فرستاده ویژه ی استانداری از پارک بانوان رامشیر

108 بازدید
2 تیر 1402
12:05

در روز دوشنبه ۲۹خرداد ماه سال جاری خانم آزادی و سرکار خانم اسماعیلی از استانداری خوزستان جهت بررسی امکانات و وضع موجود پارک بانوان شهر رامشیر، به این شهرستان سفر کرده و طی بازدیدی از این پارک بر گسترش امکانات و نصب مبلمان جدید این پارک تاکید کردند در این بازدیدکه آقای محمد مجیدی سرپرست شهرداری نیز حضور داشت با ارائه ی توضیحی در خصوص وضعیت چمن، هرس درختان، آبیاری فضای سبز و افزایش روشنایی این پارک توضیحاتی داد، وی همچنین خاطر نشان کرد که در آینده ی نزدیک مناقصه های تجهیز پارک ها از سامانه ی ستاد، بازگشایی و این پارک نیز مانند سایر پارکها از لحاظ امکانات توسعه ی قابل توجهی پیدا خواهد کرد.