تلاش کارگران واحد فضای سبز شهرداری رامشیر

عملیات نظافت، آبدهی ، هرس چمن و درختان فضای سبزپارک ها ، آیلندها و میادین شهر بصورت روزانه ادامه دارد،