اجرا ونصب چراغ چشمک زن های تزئینی درپارک خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعملیات تزئین درختان ونخلهای موجوددرپارک خلیج فارس با تلاش واحدزیباسازی شهرداری رامشیرباهدف تنوع درزیباسازی فضای پارک به دستورمهندس مجیدی سرپرست شهرداری واعضای شورای اسلامی شهرصورت گرفت