باهدف تسهیل دراقدامات عمرانی، سرپرست شهرداری از خرید ماشین آلات جدید پرده برداشت

107 بازدید
5 تیر 1402
09:49

با هدف تسهیل دراقدامات عمرانی، سرپرست شهرداری رامشیر با همراهی پارلمان شهری در گفتگو با روابط عمومی شهرداری ازخریدماشین آلات جدیدپرده برداشت ، نظر به رایزنی هاوتوافقات صورت گرفته باسازمان همیاری شهرداریها درزمینه نوسازی ناوگان فرسوده شهرداری نتایج خوبی حاصل شد ، که در چند سال قبل بی سابقه بوده خرید یکدستگاه لودرپاکت۵ تن جانگلین ۳۰۰، و یکدستگاه گریدر ۷۲۲ ۶h جانگلین همچنین شاسی هایوندای جهت بالابر جمعا به ارزش ۱۸۹ میلیاردریال (۱۹میلیاردتومان) ، ازمحل اعتبارات آلایندگی خریداری گردید

مهندس مجیدی با ابراز امیدواری گفت: ماشین آلات خریداری شده تاقبل از پایان تیرماه سال جاری به ناوگان موتوری شهرداری اضاف خواهندشدوازپرداخت هزینه های گزاف استیجاری جلوگیری وتاحدودزیادی نیزدرآمدزایی نمود،

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامشیر