دیدار صمیمانه مدیریت شهری رامشیربارئیس دادگستری و دادستان شهرستان رامشیر

138 بازدید
7 تیر 1402
01:26

بمناسبت گرامیداشت هفتم تیرسالروزشهادت شهیددکتربهشتی و یاران باوفایش وگرامیداشت هفته قوه قضائیه وتقدیراز زحمات همه عزیزان زحمتکش دراین حوزه،مهندس مجیدی سرپرست شهرداری واعضای شورای اسلامی شهرضمن دیداربارئیس محترم دادگستری ودادستان محترم شهرستان رامشیراز زحمات وتلاش های مجموعه دادگستری قدردانی نمودند،

در این دیدارمهندس مجیدی با اشاره به اقدامات انجام گرفته درحوزه قضایی گفت:امنیت پایداردرشهرستان ومنطقه قطعا”به دلیل سعی وتلاش جمعی درمجموعه امنیتی شهرستان بویژه دادگستری است که باتلاش این عزیزان امروز شاهدرضایت خوبی توسط شهروندان هستیم که جادارد از تلاشهای این عزیزان تقدیرنمائیم مجیدی دربخش دیگری ازسخنان خودخاطرنشان ساخت:همکاریهای بسیارنزدیک مجموعه دادگستری باشهرداری درراستای اجرای قانون بسیاراثر گذاربوده وهمواره این دومجموعه کمک حال هم برای احقاق حقوق مردم بوده اند،

در ادامه این دیداراعضای شورای شهرنیزبه نوبه خودازتلاشهای مجموعه دادگستری درخصوص رسیدگی به درخواستهای مردم درحوزه قضایی تقدیربعمل آوردند،

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامشیر