پیام تبریک مدیریت شهری رامشیر بمناسبت عیدسعید قربان

305 بازدید
7 تیر 1402
02:02

عیدقربان روز ثبوت و اثبات عشق وتسلیم باشکوهترین ایثا روز یباترین جلوه تعبددربرابرخالق یکتاست ، قربان جلوگاه رهایی ازنفس وعیدهمه پاکی هاست ، این روز، روزکمال وتجلی گاه بندگی است،عیدقربان،عیدسرسپردگی وبندگی،ورها شدن از خویش و به خدا پیوستن است آنجا که انسان درعرفات به شناخت می رسد و در مشعر به شعور الهی ودر منا رهایی ازتعلقات دنیوی ورسیدن به عشق وقرب الهی را آرزومی کند،

بدینوسیله فرارسیدن عیدسعیدقربان،جشن شکوفایی ایمان ویقین رابه همه مسلمانان جهان بالاخص شهروندان مومن ومتدین شهرستان رامشیرتبریک وتهنیت عرض نموده،ازپیشگاه باعظمت پروردگار بی همتا،سعادت ، سلامتی ورستگاری رابرای همگان واقتدار و سربلندی روزافزون رابرای ایران اسلامی درسایه وحدت وهمدلی مسالت می نمائیم،

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامشیر