استارت کار با نظافت مبلمان شهری آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهردکترالماسی شهردار رامشیر اولویت کار را اجرای نظافت مبلمان شهری قراردادند، درپی بازدید اولیه ازسطح شهر، عملیات جاروب، نظافت، جمع آوری نخاله ،زباله و لاستیک های فرسوده و درختان خشک شده همچنین هرس چمن وعلفهای هرزآغازگردید،گزارش تصویری مربرط به اقدامات صورت گرفته درسطح شهر، پارکها وبزرگراه میباشد،