بازدیدمیدانی دکتر الماسی شهردار رامشیر ا زوضعیت کارخانه آسفالت شهرداری

117 بازدید
5 مرداد 1402
03:13

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهردکترالماسی روزگذشته ازکارخانه آسفالت شهرداری بازدید نمودند، دراین بازدیدشهردار رامشیر امکانات وتجهیزات فنی، اتومات کارخانه، روند تامین مصالح ،تعمیرات و اورهال را نیز مورد بازدید و بررسی قراردادند ، دکتر الماسی درجریان این بازدیدگفت:

توسعه واستمرارفعالیت این کارخانه یکی ازمهمترین نیازهای شهروشهرداری وعامل موثرومهمی درزمینه روکش وترمیم آسفالت معابر است که می بایست تقویت شود،