بازدید میدانی دکتر الماسی شهردار رامشیر از پروژه ها و فعالیتهای عمرانی در سطح شهر

119 بازدید
5 مرداد 1402
03:55

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر، دکترالماسی از رونداجرایی پروژه های درحال اجرای شهرداری درنقاط مختلف شهربازدید و از نزدیک درجریان روند و میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه هاقرارگرفت، دکترالماسی در بازدیداز پروژه هابابیان به اینکه هدف عمده مدیریت شهری ایجادرفاه آسایش برای شهروندان است گفت:

سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی ازخواسته ها واولویت کاری شهرداری محسوب می شود، الماسی افزود: یکی ازاهداف شهرداری توزیع متوازن خدمات درتمامی نقاط شهراست وتلاش مابراین است تاشهروندان عزیزخدمات مناسبی رادرنقاط مختلف شهرشاهدباشندونگاه کارشناسی همراه بادقت وسرعت می تواند موجب افزایش اعتماد عمومی شود،

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامشیر