تلاش های واحد خدمات شهری درهفته جاری

113 بازدید
8 مرداد 1402
02:32

با پیگیریهای دکترالماسی شهردار رامشیر روند فعالیتهای خدمات شهری همچنان ادامه دارد،

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دکتر الماسی شهردار رامشیربه منظور رسیدگی به مشکلات مناطق ومحلات محروم وضعیت نامناسب خدمات شهری رادر دستورکار قراردادند،لازم به ذکر است فعالیتهای خدمات شهری به منظور ارتقاء سطح سلامت شهرازاهمیت ویژه ایی برخوردار است که بایدبیشترموردتوجه و پیگیری قرارگیرد، به همین منظورسرعت بخشیدن به اجرای این اقدامات ازخواسته و اولویت کاری دکترالماسی است،