تداوم اجرای عملیات عمرانی درمحلات مختلف شهر

شهردار رامشیر از تداوم اجرای عملیات آسفالت در راستای بهسازی معابر و سهولت در تردد شهروندان خبرداد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دکتر الماسی شهردار رامشیر دراین خصوص گفت: یکی ازمهمترین اولویت فعالیتهای اجرایی مجموعه حوزه معاونت فنی وعمرانی ، به بهسازی وضعیت آسفالت معابرشهر معطوف گردیده است ، وی درادامه افزود:درهمین راستابه جهت بهبود کیفیت سطوح وساماندهی معابرشهر امروز یکشنبه ۱۵ مردادماه سال جاری عملیات آسفالت کوچه فرعی منشعب از شهیدرحیم حسنی دردستورکارقرارگرفته است ، مدیریت شهری رامشیر درپایان تصریح کرد:واحد عمرانی براساس نیاز و اولویت، عملیات آسفالت ولکه گیری خیابانهای سطح شهر راباهدف ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به صورت مستمراجرایی خواهندکرد،