پیام تبریک دکترالماسی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر بمناسبت گرامیداشت روزخبرنگار

153 بازدید
17 مرداد 1402
01:00

بسم رب المطلعین والصدیقین

هفدهم مردادسالروزشهادت شهید سارمی و روز خبرنگار یادآورمجاهدتهای زنان ومردانی حقیقت طلب است که باهدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ آگاهی بخشی رابردوش کشیده وخاضعانه وبی ادعاوجود خویش راچراغ راه جامعه کرده اند، طلایه داران این سلسله راهیان وادی آگاهی ونیک اندیشی، مجاهدانی هستندکه درنگارش خبرازجوهرجان خویش مرکب ساختندودر سپهرشهادت وایثارستاره گانی جاویدشدند ازاینکه درراه حقیقت ورسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی به مردم و در راه دستیابی به اطلاعات حقیقی و موثق با رعایت احترام به حق فردی،حفظ حریم و اسرارخصوصی وشئون انسانی،اهتمام میورزند سپاسگزاری نموده وازخداوند خبیرتوفیق روزافزون خبرنگاران محترم شهررامشیررادرجهت شکوفایی درحرفه خویش با حفظ امانتداری مسالت داریم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر