اجرای آسفالت مناطق کم برخورداردردستورکاردکترالماسی شهردار رامشیر

108 بازدید
19 مرداد 1402
08:13

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر امروز پنجشنبه ۱۹مردادماه سال جاری به همت واحدفنی وعمرانی باهدف رفع مشکلات تردد شهروندان در معابر عمومی آسفالت فرعی های خیابان شهیدچراغزاده درمنطقه ۵۰۰ دستگاه بطورویژه دردستور کارقرارگرفت

کترالماسی شهردار رامشیر دربازدید از این مناطق گفت : باتوجه به درخواست مکررشهروندان عزیزرامشیری ازمجموعه شورا و شهرداری بازسازی و ترمیم معابر عمومی در دستور کارقرار گرفت که بحمداله شهر رامشیر به کارگاه عمرانی تبدیل شده و رضایتمندی شهروندان رادرپیش داشته است ، برهمین اساس زیرسازی وآسفالت مکانیزه ولکه گیری بصورت جهادی دردست اقدام قراردارد،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر