خدمت به شهر و شهروندان زمان و مکان ، وتایم مناسب ندارد

138 بازدید
21 مرداد 1402
03:29

کاری ودلسوز که باشی ‘ ازفرصتهای کوتاه برای خدمت به شهردریغ نمیکنی همشهریان گرامی شهر بدون شهروند و شهرداری بدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت ، زیراشهروند متعهد، همیاردستانی است که زیبایی رابه شهر هدیه می دهند

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر