خدمت به شهر و شهروندان زمان و مکان ، وتایم مناسب ندارد

132 بازدید
22 مرداد 1402
06:03

کاری ودلسوز که باشی ‘ ازفرصتهای کوتاه برای خدمت به شهردریغ نمیکنی ، همشهریان گرامی شهر بدون شهروند و شهرداری بدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت ، زیراشهروند متعهد، همیاردستانی است که زیبایی رابه شهر هدیه می دهند ،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر