بازدید مدیریت شهری رامشیر ازمحل اجرای احیای کندروی بزرگراه

90 بازدید
24 مرداد 1402
02:21

شهردار رامشیر : بازسازی واحیای کندروی بزرگراه در دستورکارقراردارد،

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دکترالماسی شهردار رامشیر خبرازتداوم عملیات بهسازی ، مرمت و احیای آیلند کندروی بزرگراه داد و متذکر شدبا توجه به ازبین رفتن فضای سبز مسیر آیلندبزرگراه ، خوشبختانه باپیگیریهای صورت گرفته وتلاش واحد خدمات شهرداری ، امروزشاهد پیشرفت فیزیکی قابل قبولی در اجرای اقدامات صورت گرفته درسطح شهرهستیم و این میسر نمیشود مگر با همت و همدلی که امروز درمجموعه شورا و شهرداری مشهود است ،