بازدید شهردار و رئیس شورا از خیابان مولوی

154 بازدید
26 مرداد 1402
04:13

ساعتی پیش دکترالماسی شهردار رامشیر باهمراهی جناب آقای سیدمسعودهاشمی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ازخیابان مولوی بازدید بعمل آوردند .باتوجه به مشکل پیش آمده درخصوص گرفتگی جداول وفاضلاب خیابان مولوی، دکترالماسی نیز سریعا” حاضرواز نزدیک با اهالی خیابان به بررسی مشکلات پیش آمده پرداختند . و از صبر و حوصله شهروندان تقدیروتشکر نیزبعمل آوردند،