مخازن زباله نو در شهر رامشیر جایگزین مخازن فرسوده شدند

143 بازدید
26 مرداد 1402
04:53

شهردار رامشیر یادآور شد بیش از۲۰ باکس زباله جدید خریداری شده به درخواست شهروندان جابجایی ودرحال تعویض است، دکترالماسی افزود: به منظورجمع آوری مکانیزه پسماندشهری درسطح شهر رامشیرودرراستای پیشگیری ازبیماری ؛ این مخازن به صورت مداوم شستشو و گندزدایی میشوند،

گفتنی است روزگذشته به دستوردکترالماسی ۲۰ باکس زباله نودرنقاط مختلف شهر نصب گردید