با تلاش وپیگیریهای دکتر الماسی شهردار رامشیر صورت گرفت

102 بازدید
28 مرداد 1402
02:08

اجرای طرح ضربتی لایروبی وشستشوی جداول وهمزمان انتقال ۳۵ تن لجن به منطقه دفن زباله ها ،

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر علیرغم مشکلات موجود درزمینه وضعیت خدمات شهری به دستوردکترالماسی شهرداررامشیراقدامات موثری دراین زمینه صورت گرفت وبیش ۱۸ کوچه وخیابان ازابتدای شهر به ترتیب بطوراساسی لایروبی وشستشو شدند ،درحال حاضر این اقدامات همچنان ادامه دارد،