تقدیر اهالی خیابان شهید عموری از شهردار

498 بازدید
17 اسفند 1402
12:27

تقدیر اهالی قدرشناس خیابان شهید عموری و هیئت امنای مسجد علی ابن موسی الرضا (ع)، از دکتر الماسی شهردار جوان و پرتلاش رامشیر، جهت آسفالت خیابان های شهید عموری و کوچه بهمن و شهید هاشم حمید