نقشه برداری GIS برای اولین بار در رامشیر اجرا شد.

11 بازدید
1 فروردین 1403
02:24

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی رامشیر سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS که هم اکنون از جمله سیستم های زیربنایی هر کشوری تلقی می گردد، برای اولین بار در رامشیر اجرا شد:
این فناوری موجب بهبود امر مدیریت ،برنامه ریزی ، طراحی و خدمات شهری می گردد ونقش بسیار مهمی در حفظ و نگهداری شهر و ارائه ی خدمات بهینه به شهروندان ایفا می کند.
از جمله کاربردهای GIS درصنایع مختلف می توان به علوم نقشه برداری، کشاورزی، نفت و گاز،مدیریت ترافیک،شهرسازی، زمین شناسی،مخابرات، مهندسی،بیمه و گردشگری اشاره کرد.
برای مثال عملیاتی که در زمینه ی کشاورزی می توان با این نرم افزار انجام داد از جمله دیده بانی محصول،انجام کشاورزی دقیق،ارزیابی تخریب خاک،ارزیابی تغییر کاربردی اراضی و سایر موارد با دقت بالا در GIS قابل اجراست.
همچنین سامانه اطلاعات جعفرافیایی(GIS) به مردم کمک می کند تا توسط آن بتوانند از مسیریابی های سخت عبور کنند و به راحتی برای رسیدن به اماکن مورد نظر از آن استفاده نمایند.